0

Om 5 AM-konceptet

5 AM-konceptet

5 AM är ett koncept med fokus på individens förhållningssätt till tid. 5 AM innefattar de delar som behövs för att du ska få kontroll på din tid och slippa jaga den. Det handlar om att äga din egen tid och själv bestämma hur den ska användas.

5 AM-konceptet är indelat i 5 delar:

 En bra start på dagen – fokustimmen
5 AM-konceptets kärna är att börja dagen på ett lugnt och planerat sätt. Börja dagen med att gå upp i tid för att få njuta av en fokustimme. Fokustimmen kan delas upp i tre delar: fysisk aktivitet, planering och inspiration men självklart är det upp till dig att välja hur du vill ha den. Den ska ge dig energi. Dock rekommenderar jag att du ser över din planering. Det handlar inte om att gå upp klockan 05:00 utan om det resultat du får av att starta din dag med denna ritual. Vilken tid du går upp får du välja helt själv.

 Tidsuppfattning
Alla har vi vårt individuella sätt att se på tid. Tidsuppfattningen har formats genom livet  påverkar idag din vardag. För att du bättre ska förstå dig på hur du uppfattar din tid så använder jag tidsanalysen som verktyg för detta. Med hjälp av en tidsanalys ser du svart på vitt vad du lägger din tid på och kan utifrån det optimera din tid. Bestämma vad du vill lägga din tid på. Du kommer förstå vad din tidsjuvar är och du kommer få en förståelse hur du ser på tid. Du får en tydligare förståelse för om du kanske är tidsoptimist, en person som prokrastinererar eller som saknar fokus på grund av brist på planering. Men du kan också komma fram till att det inte är så illa som du trott.

 Planering
Att ha god framförhållning och en planering gör oerhörd stor skillnad för hur din dag kan bli. Att ha goda rutiner kring planering genom hela livet ger större resultat. Det ger fokus på den faktiska uppgiften och ger tid över till annat än arbete.

 Framåtanda & fokus
När man du har koll på tiden är det lättare att se framåt. Blicken är inte suddad av ”jag hinner inte med” och ditt fokus kan läggas på det du bestämt att du ska göra. Distraktionerna är borttagna i och med att du nu vet hur du vill fördela din tid. Tidstjuvarna är bearbetade. Med satta mål, i och med din planering, kan du på ett helt annat sätt se på framtiden med tillförsikt.

 Tid för te
För att hantera din dag är pauser en nödvändigt. Stunder där du kan sortera sina tankar och finna sinnesro. Kortare stunder som gör att du sedan kan ta tag i din uppgift med fokus och kreativitet. Du väljer såklart själv om du vill dricka te, ta en promenad eller slänga in en tvätt i tvättmaskinen.

I konceptet får du verktyg så att du kan:

 starta din dag på ett lugnt sätt
 hantera din tid
√ planera din dag både privat och på arbetet
√ sätta mål för dagen och framtiden
√ öka din kreativitet, energi, effektivitet och produktivitet
√ finna sinnesro i din vardag
√ känna vardagsglädje
√ Öka ditt fokus
√ Känna framåtanda

En bra början

1. En bra början kan vara att gå med i gruppen En bra start på dagen på Facebook. Där startar jag varje morgon en tråd som ska vara till hjälp för din dag. Det kan vara att ange ditt fokus för dagen, dina 3 viktigaste uppgifter eller en stilla reflektion kring ett vardagsämne.

Gå med här!

2. Köp och läs boken 5 AM är ingen tidpunkt. Det är en livsstil. Det är en bok som handlar om 5 AM-konceptet och som tar dig igenom alla steg och ger dig tips kring planering.

3. Gå någon av de digitala kurserna som behandlar ämnet tid från olika håll. Du kan välja mellan tidsanalys och Mål genom hela livet. Är du intresserad av Bullet Journaling så finns det en introduktionskurs till denna metod att planera.

Det kommer nya kurser hela tiden.

4. Boka coaching med mig, Dorotea Pettersson. Med personlig coaching kan du gå djupare i din förståelse av dig själv i relation till din tidsuppfattning. Vi behandlar ditt sätt att se på tid vilket i sin tur mynnar ut i rutiner kring planering, pauser och metoder för fokus och hjälp med att göra rätt sak vid rätt tillfälle.

Jag erbjuder 30 minuter kostnadsfritt där du kan beskriva ditt behov och jag berättar hur coachingen går till och på vilket sätt jag kan hjälpa dig.

 

En bra början

5AMäringentidpunkt