0

min vision/mission

dorro.seJag vill att du ska förstå ditt förhållningssätt till din tid och hur det påverkar ditt liv och ditt arbete.

Jag vill att du ska känna att du har gott om tid över för det du önskar göra.

Jag vill att du ska uppleva det magiska med tidiga morgnar och därigenom få en bra start på din dag.

Jag vill att din planering ska vara så tydlig att du kan ha fokus i det du gör.

Jag vill att du ska känna lugn eftersom du har prioriterat rätt.

Jag vill att du ska uppleva flow i det du gör.

Jag vill att du ska ha dina mål klara för dig och en strategi att nå dit.

Jag vill att du ska ta tid för te.

Mission

Företagets mission är att hjälpa enskilda personer och företag att förstå hur stor betydelse förhållningssättet till tid är för ett bra resultat.

Genom att lära ut hur stor påverkan tiden har kan individer och företag uppnå ett bättre flyt i sin vardag och sitt arbete. På arbetsplatsen kommer målfokus bli tydligare, medarbetarna må bättre tack vare att deras syfte är tydligt och omsättningen kommer öka tack vare att effektiviteten ökar när alla har en klar bild av sitt sätt att arbeta. Alla har skapat de verktyg de behöver för att anpassa sin inställning till tid till det arbete som ska utföras. För individen innebär detta ett lugn och ett fokus som inte går att ta miste på.